PAMIĘTAMY O SYBIRAKACH PRZED WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI


31 października uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, jak co roku włączyli się w akcję organizowaną przez prezesa Koła Związku Sybiraków przed obchodami Dnia Wszystkich Świętych. 
 
Razem z członkami stowarzyszenia udali się na groby Sybiraków, aby wspomnieć zesłańców pochowanych na gorlickich i okolicznych cmentarzach. Młodzież z I roczników miała okazję wysłuchać pogadanki na temat losów Rodaków zesłanych na Sybir, a przy pomocy prezesa Koła Związku Sybiraków udało się odnaleźć większość zapomnianych grobów. Uczestnicy zapalili na nich symboliczne znicze oraz wspólnie odmówili modlitwę za zmarłych. Była to dla uczestników ważna lekcja historii i patriotyzmu w szczególności dla tych, którzy po raz pierwszy usłyszeli o losach Sybiraków. Zarówno wolontariaty, jaki i systematyczne spotkania z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków są niezwykle cenną współpracą dla 6-38 HP, a także źródłem podtrzymywania pamięci po Rodakach poległych na Sybirze. 
 
Fot.1 Uczestnicy gorlickiego hufca podczas wolontariatu
Fot.2 Symboliczny znicz na jednym z grobów Sybiraków
 
Tekst – Natalia Klewaniec
Zdjęcia – Edyta Piecuch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP