WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W NOWYM SĄCZU


W dniach 3-4 listopada w Nowym Sączu odbyła się wizyta przygotowawcza  projektu  "Visegrad zone of good practices", który jest realizowany przez Małopolską WK OHP w ramach otrzymanego grantu z Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
W spotkaniu grupy uczestniczyli liderzy organizacji partnerskich – Marta Hanečaková, dyrektor  Centrum voľného času w Starej Ľubovni (Słowacja), Gabriela Czakó z Nem Adom Fel Alapítvány (Węgry), Hana Nevrá, dyrektor Důmu dětí a mládeže Vratimov (Czechy) oraz Halyna Penderetska wicedyrektor, Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» (Ukraina). Małopolska Komendę reprezentowali: Jolanta Król, kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej oraz Leszek Olech koordynator projektu. Celem spotkania było omówienie organizacji projektu od strony praktycznej i podział zadań do przygotowania przez poszczególne organizacje, a także prace związane z przygotowaniem pierwszej z konferencji, która będzie realizowana w dniach 20-25 stycznia 2019 w Nowym Sączu. Konferencja dotyczyć będzie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wykorzystywanych przez organizacje w pracy na rzecz młodzieży. W czasie jej trwania zaplanowano również zajęcia w zakładzie karnym oraz warsztaty w CVC w Starej Lubovni. Zaplanowano także wizytę w Budapeszcie, gdzie odbędzie się kwietniowy zjazd zamykający projekt. Podczas spotkania uczestnicy wizytowali miejsce organizacji styczniowego spotkania, na które wybrano pobliskie Miasteczko Galicyjskie. W niedzielę delegacja udała się do Krakowa, gdzie zwiedziła najciekawsze miejsca związane z historią miasta. 
 
Fot.1 Spotkanie organizacyjne partnerów projektu
Fot.2 Wizyta w Krakowie. Od prawej: G. Penderetska PADYIUN, L. Olech MWK OHP, M. Hanečaková CVC, H. Nevrlá DDM, G. Czakó NAFA, Jolanta Król MWK OHP
 
Tekst – Jolanta Król
Zdjęcia – Leszek Olech, Karol Basta 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP