PROFILAKTYKA RAKA PIERSI W NIEPOŁOMICACH


Dnia 31 października w 6-2 Hufcu Pracy zakończył się cykl spotkań profilaktycznych o tematyce nowotworowej. Ponieważ październik jest miesiącem walki z rakiem piersi na zajęciach z młodzieżą prowadzone były różnorodne działania mające na celu uświadomienie uczestnikom jak groźna jest to choroba. 
 
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie. Co roku w Polsce stwierdza się 18 tysięcy nowych zachorowań, a blisko 6 tysięcy Polek umiera z powodu tego nowotworu. Spotkania edukacyjno profilaktyczne, w których wzięły udział uczestniczki hufca  miały na celu uświadomienie im tego problemu. Dziewczęta dowiedziały się jak ważna jest pielęgnacja i samoobserwacja, a także wyrobienie nawyku comiesięcznego samobadania piersi i regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Podczas zajęć uczestniczki obejrzały również film edukacyjny dotyczący zdrowia i życia kobiet oraz zostały wyposażone w ulotki z instrukcją samobadania piersi. Uświadomiły sobie również jak ważna jest prawidłowa dieta działająca przeciwnowotworowo, która pełna jest warzyw, owoców i produktów strączkowych. Wiedza, którą nabyły uczestniczki pomoże zwrócić uwagę na zdrowie nie tylko swoje, ale także innych kobiet w ich otoczeniu – matek, sióstr, przyjaciółek, którym mogą pomagać w dbaniu o siebie i zapobieganiu chorobie. 
 
Fot. Grupa uczestniczek hufca podczas spotkania edukacyjno-profilaktycznego 
 
Tekst – Małgorzata Satora
Zdjęcia – Anna Rogowicz
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP