ZAKOŃCZENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO „PRZEMOC MA TWARZ”


 
31 października młodzież z gorlickiego Hufca Pracy zakończyła program resocjalizacyjny „Przemoc ma twarz”.
 
Prowadzone od kwietnia działania były dla młodzieży okazją nie tylko do uświadomienia czym jest zjawisko przemocy, ale również do nabycia umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez wchodzenia w konflikt. Ponadto uczestnictwo w różnorodnych formach spędzania czasu wolnego umożliwiło uczestnikom rozwój indywidualnych zainteresowań oraz zdolności. Zaangażowanie młodzieży w realizację drużynowych dyscyplin sportowych było lekcją współpracy grupowej oraz kształtowania postawy fair play nie tylko na boisku. Program miał na celu uświadomienie nieletnim konsekwencji zachowań przestępczych związanych z odpowiedzialnością karną za swoje czyny, a także poznanie roli dialogu jako środka rozwiązywania konfliktów.
Fot.1,2 Uczestnicy podczas rozgrywek bilardowych
 
Tekst – Małgorzata Szpera
Zdjęcia – Edyta Piecuch
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP