AKTYWNIE W GORLICKIM HUFCU


31 października uczestnicy z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach wzięli udział w zajęciach sportowych na Hali OSiR w Gorlicach prowadzonych w ramach działalności Koła Miłośników Sportu. 
 
Początek zajęć stanowiła pogadanka dla uczestników reprezentujących szkoły z Bobowej oraz Gorlic na temat zdrowego stylu życia, po której przeprowadzona została rozgrzewka obejmująca ćwiczenia kształtujące oraz wytrzymałościowe. Cykliczne spotkania sportowe młodzieży stanowić będą jedną z form spędzania wolnego czasu w okresie jesienno-zimowym, a także pozwolą na wdrożenie uczestników do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych. Wszyscy sympatycy sportu będą mogli rozwijać swoje sportowe zainteresowania poprzez uczestnictwo w licznych przedsięwzięciach zaplanowanych w ramach działalności koła, którego działania ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności radzenia sobie młodzieży w sytuacjach trudnych i stresujących. Cykl zajęć będzie także okazją do wyrabiania wśród młodzieży zdolności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa. 
 
Fot. Uczestniczki podczas doskonalenia elementów techniki piłki nożnej
 
Tekst – Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia – Piotr Dziedzina
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP