W DĄBROWSKIM MCK ZAKOŃCZYŁ SIĘ KURS OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO


W dniu 31 października zakończyły się zajęcia na kursie dla operatorów wózków jezdniowych zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. 

Kurs „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” rozpoczął się 22 października i składał z zajęć teoretycznych trwających 52 godziny oraz 15 godzin nauki praktycznej. Po zapoznaniu się z wiedzą na temat czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, z wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa oraz rodzajami wózków jezdniowych, kursanci przeszli do zajęć praktycznych. Na placu manewrowym ćwiczyli przejazd z ładunkiem po trasie transportu, załadunek, rozładunek, omijanie przeszkód oraz manewrowanie wózkiem w czym bardzo pomogła im zdobyta wcześniej wiedza teoretyczna. Młodzi ludzie po ukończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenia i certyfikaty, a umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego zweryfikuje egzamin przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
 
Fot. Uczestnik kursu podczas zajęć praktycznych
 
Tekst i zdjęcia – Sebastian Potępa
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP