KIERMASZ PRACY W SZKOLE POLICEALNEJ GOWORK


W dniu 27 października pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie zorganizowali  kiermasz pracy na terenie Szkoły Policealnej GoWork.
 
W trakcie kiermaszu słuchacze szkoły kształcący się w systemie zaocznym zapoznali się z rodzajami bezpłatnych usług świadczonych przez CEiPM w Krakowie, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. Pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy przedstawił aktualne oferty pracy stałej i krótkoterminowej w kraju. Poinformował również o możliwości podjęcia zatrudnienia za granicą. Osoby zainteresowane wypełniły ankiety poszukującego pracy i otrzymały skierowanie na wybraną ofertę. Specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawił ofertę szkoleniową oraz omówił zagadnienia dotyczące rynku pracy. Kiermasz pracy cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego współpraca ze szkołą będzie kontynuowana.
 
Fot. Pośrednik pracy podczas przedstawiania ofert pracy
 
Tekst i zdjęcie – Anna Mazur
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP