TYDZIEŃ KARIERY W BOCHEŃSKIM MCK


 
16 października doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bochni, Dorota Sewiłło przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla młodzieży uczącej się, realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 
 
Warsztaty pt. „Zasoby – szczęściu warto sprzyjać” stanowiły okazję do podjęcia refleksji na temat własnych zasobów oraz wskazywały na potrzebę rozwijania własnej kompetencji wyróżniającej. Samopoznanie odgrywa niebagatelną rolę nie tylko w procesie projektowania swojej kariery zawodowej, ale również w poszukiwaniu zatrudnienia. Terminem tym określamy najczęściej poznawanie własnych uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań, cech charakteru i osobowości. Im lepiej osoba szukająca zatrudnienia pozna własny potencjał, tym łatwiej będzie mogła dopasować się do wymogów niezbędnych w interesujących ją obszarach zawodowych. W trakcie zajęć skupiono się na trzech kluczowych pojęciach: zasoby, kompetencja wyróżniająca oraz uzdolnienia. Młodzi ludzie analizowali zasoby w kontekście konkretnych zawodów i pomysłu na własną aktywność, a także starali się umiejscowić własne uzdolnienia w koncepcji inteligencji wielorakiej.
 
Fot. Uczestnicy warsztatów
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Sewiłło
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP