WSPOMNIENIE WYBORU ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA PAPIEŻAW przeddzień 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża uczestniczki z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach udały się przed pomnik św. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W poniedziałek, 15 października, uczestniczki wadowickiego hufca po krótkim przypomnieniu najważniejszych wydarzeń z życia Karola Wojtyły przeszły na plac w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pod ponikiem upamiętniającym 30. rocznicę pielgrzymki Papieża Polaka do Kalwarii Zebrzydowskiej komendant hufca przypomniała kilka najważniejszych cytatów świętego Jana Pawła II, które miały wpływ na bieg historii, nie tylko tej kościelnej. Młodzieży, najbardziej adekwatnym w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, okazał się cytat „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć”.
fot. 1. Uczestniczki przed pomnikiem św. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tekst i zdjęcia – Jolanta Zacny


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP