UCZESTNICY HUFCA NA PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MYŚLENICACH


W dniu 15 października uczestnicy 6-10 Hufca Pracy wzięli udział Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
Uczestnicy Hufca Pracy zostali zaproszeni do udziału w przeglądzie poświęconym rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaproszenie wystosował Magiczny Dom Środowiskowy w Myślenicach na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą OHP a Warsztatami Terapii Zajęciowej – filią Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach. Przed częścią oficjalną uczestnicy hufca pomagali w transporcie oraz podczas zajmowania miejsc przez niepełnosprawnych podopiecznych na sali widowiskowej w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
Dzięki takim inicjatywom młodzież nabywa odpowiednich postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedsięwzięcie było również okazją do edukacji patriotycznej i zapoznania się z twórczością niepełnosprawnych artystów.
Fot.1 Uczestnicy 6-10 Hufca Pracy na Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach
Tekst – Marzena Kania
Zdjęcia – Jacenty Szybowski
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP