WARSZTATY HISTORYCZNE W DĄBROWSKIM HUFCU


Dnia 10 października w dąbrowskim hufcu odbyły się warsztaty historyczne w ramach działającego koła historyczno-regionalnego. Celem spotkania było budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej młodego człowieka oraz zwrócenie uwagi na genezę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie było elementem realizowanego programu wojewódzkiego „Nasza Niepodległa”.

 
Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się od krótkiej pogadanki wprowadzającej w zagadnienia niepodległościowe i tematykę 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę wolności. Następnie uczestniczki starszego rocznika zaprezentowały montaż słowno-muzyczny poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – twórcy wolnej Polski i patronowi ulicy, przy której ma siedzibę dąbrowska jednostka. W dalszej kolejności uczestnicy warsztatów opracowali materiały i wykonali wystawkę nawiązującą do rocznicowych obchodów. Końcową część spotkania przeznaczono na omówienie planowanych kolejnych przedsięwzięć z podkreśleniem znaczenia aktywnego włączenia się w lokalne obchody jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski. W warsztatach wzięli udział uczestnicy różnych roczników, zatem było to także spotkanie służące integracji i przybliżające nowym uczestnikom hufca zasady funkcjonowania jednostki. 
 
Fot.1 Młodzież podczas spotkania warsztatowego
Fot.2 Prezentacja montażu słowno-muzycznego
Fot.3 Wykonywanie okolicznościowej wystawki
 
Tekst – Grażyna Kochanek
Zdjęcia – Monika Rygulska-Wąż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP