EGZAMIN UDT


Dnia 9 października uczestnicy kursu zawodowego „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli” organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krakowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” przystąpili do egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie. 
 
Podczas egzaminu członkowie komisji sprawdzili wiedzę uczestników. Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego osoby egzaminowane zaprezentowały swoje umiejętności podczas praktycznej jazdy wózkiem widłowym na placu manewrowym. Uczestnicy zostali objęci wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Uczestnicy po zakończonym kursie zawodowym otrzymali Zaświadczenie o ukończeniu pełnej ścieżki wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego, kursu zawodowego i pośrednictwa pracy oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej”.
 
Fot. Uczestnik szkolenia „Operator wózka widłowego z wymianą butli” w trakcie egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego
 
Tekst i zdjęcia – Patrycja Kasperczyk
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP