GORLICKIE UROCZYSTOŚCI „NIEPODLEGŁEJ”


Dnia 8 października uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach wzięli udział w uroczystości Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczyste obchody rozpoczęły się przywitaniem zaproszonych gości, po czym miała miejsce część artystyczna, na którą składała się musztra paradna i koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, koncert okolicznościowy młodzieży – laureatów Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz występ Pani Sławomiry Łozińskiej z programem pt. ,,Ścieżka obok drogi – wspomnienie o Józefie Piłsudskim”. Inicjatywa zorganizowana przez Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach miała na celu wspólne świętowanie tej pięknej rocznicy, a także zjednoczenie mieszkańców w duchu patriotyzmu. Koncert Patriotyczny ,,Ojcowie Niepodległości 1918-2018” otwierał wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej pod tym samym tytułem. Młodzież miała okazję uczestniczyć w podniosłym wydarzeniu pogłębiając swoją wiedzę historyczną i kulturalną.

Fot. 1 Uczestnicy podczas uroczystości'


Fot. 2 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza
 


Tekst – Natalia Klewaniec
Zdjęcia – Małgorzata Szpera

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP