„STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ” W NOWYM SĄCZU


6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy rozpoczął realizację projektu „Stawiam na przyszłość”, skierowanego do uczestników jednostki. Celem jest wsparcie osób młodych w nabyciu kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy.

Działania projektu będą przebiegać w obszarze wsparcia kontynuacji nauki w zdiagnozowanym indywidualnie zakresie, identyfikacji potrzeb danej osoby i zwiększenia jej kompetencji na rynku pracy oraz uzupełniania zaległości edukacyjnych. Młodzież otrzymuje pakiet pomocy naukowych i szkolnych oraz wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.
W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacjach psychologicznych, zajęciach z zakresu zapobiegania depresji, warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursie komputerowym o standardzie ECDL. Po zakończeniu konsultacji indywidualnych rozpoczęły się zajęcia z zakresu rynku pracy.

Fot.1 Prowadząca zajęcia doradczyni zawodowa Elżbieta Chmura w gronie beneficjentów


Tekst i zdjęcie – Mirosław Marcinowski
  

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP