X BIEG NA ORIENTACJĘ ŚLADAMI KONFEDERATÓW BARSKICH W LANCKORONIE


5 października w 6-5 OSiW w Lanckoronie odbył się X Bieg na Orientację Uczestników i Kadry OHP „Śladami Konfederatów Barskich” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lanckorona.

Do biegu przystąpiło 18 drużyn z terenu Małopolski, składających się z dwóch uczestników i  opiekuna. Trasa biegu przebiegała zabytkowymi ulicami Lanckorony i liczyła ponad trzy kilometry.  Celem biegu było uczczenie pamięci Konfederatów Barskich. Drużyny startowały w odstępach pięciominutowych. Każda z drużyn musiała obowiązkowo zaliczyć trzy punkty kontrolne oraz rozwiązać kilkanaście różnych zadań. Punkty kontrolne znajdowały się w lanckorońskim Muzeum, przy pomniku „Wiara i Wolność” oraz przy Kaplicy Konfederatów Barskich. Na pierwszym punkcie kontrolnym sprawdzano spostrzegawczość, gdyż odpowiedzi na pytania stanowiły znajdujące się w nim eksponaty oraz plansze. W drodze do kolejnego punktu kontrolnego należało wykazać się znajomością mapy. Później uczestnicy biegu musieli zmierzyć się z zadaniem przygotowanym przez z Ochotniczą Straż Pożarną z Lanckorony. Zadanie wymagało dużej precyzji i polegało na napełnieniu hydronetką zbiornika. Ostatni punkt kontrolny był zlokalizowany przy Kaplicy Konfederatów Barskich znajdującej się na obrzeżach Lanckorony. Sprawdzono tam wiedzę związaną z historią jej powstania. Ostatni etap stanowił kilometrowy bieg do mety w terenie pagórkowatym. Podczas całego biegu uczestnicy wykazali się umiejętnością orientacji w terenie, spostrzegawczością oraz dobrą kondycją fizyczną. Po komisyjnym sprawdzeniu kart biegowych okazało się, że konieczne jest przeprowadzenie dogrywki pomiędzy trzema drużynami, które bezbłędnie rozwiązały zadania oraz zmieściły się w limicie czasowym. Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło drużynie z Hufca Pracy 6-8 z Krakowa w składzie: Joanna Belcik – opiekun, Jakub Głowacki i Sabina Janik uczestnicy. Drugie miejsce zajęła drużyna z Hufca Pracy 6-38 z Gorlic w składzie Grzegorz Tumidajewicz – opiekun, Kacper Żyrkowski i Anita Wieczorek uczestnicy. Trzecie  miejsce zajęła drużyna z Hufca Pracy 6-2 z Niepołomic w składzie: Małgorzata Satora – opiekun, Patryk Niedźwiecki i Mateusz Bocim uczestnicy. Zakończenie imprezy odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie. Puchary i medale ufundowane przez Wójta Gminy Tadeusza Łopatę oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Pana Krzysztofa Świerczka wręczyła w jego imieniu Pani Komendant Bożena Rążewska oraz Wójt Gminy. Pani Komendant podziękowała uczestnikom za bardzo dobre przygotowanie fizyczne i teoretyczne do biegu. Jubileuszowy bieg przejdzie do historii jako impreza, która dostarczyła wiele pozytywnych, sportowych emocji  oraz  uczciła pamięć Konfederatów Barskich walczących o niepodległość Ojczyzny.

Fot.1 Uczestnicy z Hufca Pracy 6-38 z Gorlic na pierwszym punkcie kontrolnym


Fot.2 Laureaci i uczestnicy X Biegu na Orientację Uczestników i Kadry OHP


Fot.3 Zwycięska drużyna z 6-8 HP Kraków, od lewej: Tadeusz Łopata – Wójt Gminy Lanckorona, Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Sabina Janik, Jakub Głowacki –  uczestnicy, Joanna Belcik – opiekun
 


Tekst – Krzysztof Syrek
Zdjęcia – Kamila Łopata, Anna Sroka

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP