METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY


Dnia 5 października w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie odbyły się zajęcia dla uczniów technikum hotelarskiego. Celem spotkania młodzieży z pośrednikiem pracy było przybliżenie tematyki rynku pracy.

Zajęcia prowadziła pośrednik pracy, która przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy, omówiła barometr zawodów dla powiatu krakowskiego oraz miasta Kraków. Pośrednik pracy zaprezentowała metody aktywnego poszukiwania pracy. Zwrócono uwagę o czym należy pamiętać podczas poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy wymieniali źródła, z których korzystają przy poszukiwaniu pracy. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa jakie grożą młodym ludziom chętnym podjąć zatrudnienie. Omówiono także umowy jakie młodzież może zawierać z pracodawcą, jakie wynikają z tego ich prawa oraz jakie mają obowiązki. Uczniom przedstawiono stronę www.mbp.ohp.pl oraz oferty pracy dla uczniów jakimi dysponuje Młodzieżowe Centrum Kariery w Skawinie. Osoby chętne do podjęcia pracy wypełniły ankietę poszukującego pracy na podstawie której otrzymali skierowania do pracodawców. Na zakończenie spotkania uczniom rozdano broszury stworzone przez pracowników MCK dotyczące metod poszukiwania pracy.

Fot. Uczestnicy podczas zajęć z pośrednikiem pracy

Tekst – Jadwiga Kaczmarek
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP