ANDRYCHOWSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY 2018


5 października w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Andrychowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako  realizator rynku pracy”. Patronat honorowy nad Targami objął Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, natomiast patronat medialny Radio Andrychów, Nowiny Andrychowskie, Gazeta i portal internetowy Mam Newsa oraz Kronika Beskidzka.

Uroczystego otwarcia Targów dokonała Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Agnieszka Stachurska, która powitała przybyłych gości, wystawców, osoby poszukujące swojego miejsca na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiła cel i program przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak oraz Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek. Na ręce Dyrektor CEiPM złożony został list od Starosty Powiatu Wadowickiego, który wyraził podziękowanie za podejmowanie przez OHP słusznych inicjatyw i przedsięwzięć wspierających lokalną społeczność. W przedsięwzięciu uczestniczyło 24 wystawców. Ofertę zatrudnieniową prezentowali lokalni pracodawcy,  Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencje Pracy Tymczasowej, którzy dysponowali łącznie 857 wolnymi miejscami pracy. Na stoiskach wystawienniczych ofertę edukacyjną zaprezentowały również lokalne szkoły ponadgimnazjalne, wyższa uczelnia. Ponadto stoiska informacyjno-doradcze przygotowały: Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Swoją ofertę i działalność przedstawiły na targach także jednostki OHP: Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Andrychowa a także Hufiec Pracy z Wadowic. Przybyła na targi młodzież mogła skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Przedsięwzięciu towarzyszyły również spotkania seminaryjne o tematyce: „Moja pierwsza praca”, „Ginące zawody – Pszczelarstwo to pasja i zawód” „Samozatrudnienie kluczem do kariery zawodowej”. Zgromadziły one liczną grupę zainteresowanej młodzieży. Udział w Targach Edukacji i Pracy był okazją do skorzystania z bogatej oferty zatrudnieniowej, umożliwił młodym ludziom zapoznanie się z ofertą edukacyjną, a jednocześnie był szansą do konfrontacji wzajemnych wymagań i oczekiwań.

Fot.1 Oficjalne otwarcie Targów przez Dyrektora CEiPM w Krakowie. Od lewej Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, specjalista ds. rozwoju zawodowego z OSZ Andrychów Dorota Książek, Dyrektor CEiPM w Krakowie Agnieszka Stachurska, Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny, Starszy Cechu w Wadowicach Kazimierz Góralczyk, Mateusz Hałat specjalista z wydziału rozwoju w Kętach


Fot.2 Młodzież podczas seminarium „Moja pierwsza praca”


Fot.3 Młodzież podczas odwiedzania stoisk wystawców na Targach


Tekst – Dorota Książek
Zdjęcia – Kataryna Niziołek


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP