ŚLADAMI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE


W piątek 5 października uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie realizowali kolejny etap projektu historycznego „Ojcowie Niepodległej”. Była to wycieczka śladami Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Z Krakowem Marszałek był związany przez kilkanaście lat życia, to miasto szczególnie wśród innych miast wyróżniał. Tutaj też, na Wawelu, spoczęły jego  doczesne szczątki. W krypcie św. Leonarda zebrali się uczestnicy, aby zobaczyć miejsce wiecznego spoczynku Marszałka,  pokłonić się i podziękować za jego dokonania dla Polski. Kolejnym etapem było przejście pod Dom im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandry. Stoi w miejscu, z którego w 1914r. wyruszała Pierwsza Kompania Kadrowa kierując się na teren zaboru rosyjskiego. Aktualnie mieści się w nim m.in. Komenda Naczelna Związku Legionistów Polskich. Wycieczkę zakończyło spotkanie pod odsłoniętym w 2008 roku pomnikiem Marszałka i czterech Legionistów znajdującym się przy ulicy jego imienia. Tam uczestnicy przypomnieli, że w naszym mieście znajduje się więcej miejsc upamiętniających Marszałka. Między innymi najbardziej oryginalny pomnik w postaci kopca na Sowińcu, most jego imienia i wiele tablic upamiętniających Jego działalność w naszym mieście. Wycieczka zorganizowana tuż przed kulminacją obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości była dla uczestników znakomitą lekcją historii.

Fot.  Grupa pod pomnikiem Czterech Legionistów

Tekst i zdjęcie – Teresa Śliska

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP