STAŻ PO SŁOWACKU


W dniach 24 września – 5 października Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w ramach realizacji projektu „Konsorcjum Szkół Biznesu – Razem z Europą 2018” z programu Erasmus+ gościła ośmioosobową grupę młodzieży ze Słowacji, która odbywała w Krakowie praktyki zawodowe doskonaląc swoje umiejętności w specjalności technik administracji. Projekt, w którym uczestniczą młodzi Słowacy, wspiera mobilność osób w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Praktykanci na co dzień uczęszczają do Akademii Biznesu w Starej Lubovni, realizując czteroletni program edukacyjny z zakresu usług gospodarczych. Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie poznawali specyfikę pracy w działach związanych z kształceniem i wychowaniem, współpracą międzynarodową i projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zapoznali się także z zakresem i charakterem pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, szczególnie zadaniami Młodzieżowego Biura Pracy i Zespołu ds. refundacji, a także Platformą Eures. W ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Reštart zajmującym się przygotowywaniem i realizacją różnorodnych przedsięwzięć skierowanych do młodych ludzi, Małopolska WK OHP zagwarantowała pomoc w tworzeniu programu zawodowego, nadzór nad procesem szkolenia oraz wsparcie przy zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto, w ramach programu praktyk, każdy z uczestników otrzymał wsparcie merytoryczne polskiego opiekuna, który pomagał rozwijać umiejętności zawodowe beneficjenta. Pobyt w Krakowie nie zamykał się tylko w stażach zawodowych, młodzież w czasie wolnym miała możliwość również zapoznania się z historią miasta Krakowa i dziedzictwem narodowym w ramach zapewnionego programu kulturalnego. Zwieńczeniem staży było uroczyste wręczenie przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczka certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności oraz formularz oceny stażysty Europass-Mobilność.

Fot. Grupa słowackiej młodzieży odebrała certyfikaty uczestnictwa w stażu wręczone przez  Wojewódzkiego Komendanta OHP Krzysztofa Świerczka

Tekst – Jolanta Król
Zdjęcia – Monika Sokół 
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP