MAŁOPOLSKIE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z GMINĄ I MIASTEM PROSZOWICE


W dniu 5 października w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach zostało oficjalnie przekazane przez Zastepcę Wojewódzkiego Komendant OHP – Bożenę Rążewską porozumienie o współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Proszowice – Grzegorzem Cichym.  
 
Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przaz Panią Komendant działalności Hufca Pracy w Proszowicach z naciskiem na organizację i promocję przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych młodzieży z jednostki. Następnie Pani Komendant podziękowała Panu Burmistrzowi za wsparcie i ufundowanie nagród w tegorocznym XVIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim. Jedną z laureatek konkursu była Paulina Ręczak – uczestniczka 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach, która  otrzymała wyróżnienie Jury za pracę pt. „Przyjmuję” w kategorii fotografia. 
 
Intencją porozumienia jest współpraca Ochotniczych Hufców Pracy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Krakowie z jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Proszowice, w ramach której przewiduje się m.in.: realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć z zakresu działań proedukacyjnych, wychowania, kultury, sportu i turystyki, resocjalizacji i profilaktyki. Współpraca stron będzie też realizowana poprzez podejmowanie akcji promocyjno-informacyjnych, opracowanie materiałów metodyczno-szkoleniowych, organizację seminariów i konferencji. Na zakończenie spotkania Pani Komendant wręczyła Panu Burmistrzowi zaproszenie do udziału w Regionalnej Inauguracji Roku Szkoleniowego OHP połączonej z VII rocznicą ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy, która odbędzie się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
 
Fot. Od lewej: Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice – Grzegorz Cichy, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP –  Bożena Rążewska 
 
Tekst i zdjęcie – Aneta Wójcik
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP