ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO”


4 października uczestnicy kursu zawodowego „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej” organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krakowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakończyli zajęcia. Obecnie oczekują na przystąpienie do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W kursie zawodowym brało udział czternaście osób w wieku 18-25 lat, bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo. Program obejmował 67 godzin, podczas których uczestnicy zapoznali się z wiedzą o zawodzie kierowcy – operatora wózków jezdniowych z zakresu ich obsługi, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. Zostały również przedstawione zagadnienia z zakresu BHP i dozoru technicznego, a także  ładunkoznawstwa. Zajęcia praktyczne odbywały się na placu manewrowym firmy szkoleniowej, gdzie uczestnicy nabyli umiejętności związane z obsługą wózka widłowego, załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem towaru czy z wymianą butli gazowej.
Po zrealizowanym programie szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu kwalifikacyjnego.

Fot. Uczestnicy szkolenia „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej” w trakcie ostatnich zajęć

Tekst i zdjęcia – Patrycja Kasperczyk 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP