WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ I CERTYFIKATÓW W 6-34 HP STARY SĄCZ


W dniach 3 i 4 października w siedzibie 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” otrzymali zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Projekt oferował beneficjentom różnorodne formy wsparcia: zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty i konsultacje psychologiczne, kurs języka angielskiego, kurs prawa jazdy, indywidualne pośrednictwo pracy, warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się uczestników, warsztaty kreowania wizerunku oraz kursy zawodowe kończące się  trzymiesięcznym stażem zawodowym. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach
i angażowali się w powierzone im zadania. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dał każdemu beneficjentowi szanse na uzyskanie kwalifikacji zawodowych i podniesienie umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie.
 


Fot.1,2 Wręczenie beneficjentom zaświadczeń o odbyciu stażu oraz certyfikatów uczestnictwa w projekcie OSDZ-YEI
 


Tekst – Kinga Szewczyk
Zdjęcia – Agnieszka Kulasik-Tokarz


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP