WYSTAWA PRAC LAUREATÓW XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO


Dnia 3 października w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy udziale reporterów radia Plus Kraków, odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie oraz Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP. Celem przedsięwzięcia jest uczczenie przypadającej w tym roku czterdziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, a zarazem całego pontyfikatu. Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik podkreślił, że konkurs był pierwszym oficjalnym wydarzeniem wpisującym się w te obchody. Wojewódzki Komendant OHP –  Krzysztof Świerczek podziękował Panu Wojewodzie za objecie patronatem Konkursu Papieskiego oraz za umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim. Udział w konkursie był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.

Fot.1 Otwarcie wystawy prac laureatów Konkursu Papieskiego (od prawej: Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP)Fot.2,3 Zwiedzanie wystawy Tekst – Aneta Wójcik
Zdjęcia – Agnieszka Samek

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP