WIZYTA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA OHP W WADOWICACH


Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek podziękował sponsorom XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.


W dniu 30 lipca Wojewódzki Komendant OHP w towarzystwie Jolanty Zacny komendanta wadowickiego hufca złożył wizytę pracodawcom, sponsorom Konkursu Papieskiego. Z tej okazji Pan Komendant wręczył okolicznościowe podziękowania i albumy zawierające nagrodzone prace oraz wyraził swoją wdzięczność za wspieranie nie tylko Konkursu Papieskiego, ale każdej działalności na rzecz młodzieży inicjowanej przez OHP. Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek spotkał się z Romanem Miśkowcem – Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jarosławem Mamcarczykiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „HYDEX” w Wadowicach, Jerzym Chylewskim – Prezesem Zarządu Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „WIZAN” w Andrychowie, Józefem Skudlarskim – Prezesem Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju oraz właścicielem Firmy Jubilerskiej „VICTORIA” w Wadowicach, Leszkiem Kucharskim – Wiceprezesem Stowarzyszenia WCR, Mirosławem Lempartem – właścicielem piekarni w Wadowicach. Rozmowy przebiegały w miłej atmosferze, pracodawcy i sponsorzy zapewniali o dalszej współpracy i wspieraniu działań OHP. Pan Komendant wyraził gotowość współpracy i pomocy w sprawie refundacji środków i rekrutacji pracowników młodocianych. W czasie wizyty Józef Skudlarski – Prezes Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju wręczył pisemne podziękowanie dla Jolanty Zacny – Komendanta 6-11 Hufca w Wadowicach za inicjatywę, organizację Konkursów Papieskich, a przede wszystkim za propagowanie myśli i dzieła św. Jana Pawła II wśród młodego pokolenia Polaków. Józef Skudlarski uhonorował Pana Komendanta Krzysztofa Świerczka okolicznościową odznaką – portretem św. Jana Pawła II wykonanym przez Firmę VICTORIA. Na zakończenie Komendant Wojewódzki spotkał się z Wiesławem Zacnym – Prezesem Zarządu Wadowickiej Spółdzielni Pracy w Wadowicach.


Fot. 1 Wręczenie podziękowania przez Krzysztofa Świerczka Komendanta MWK OHP (po lewej) Romanowi Miśkowcowi – Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej


Fot. 2 Wręczenie podziękowań przez Wojewódzkiego komendanta Krzysztofa Świerczka (po lewej) dla: Józefa Skudlarskiego – Prezesa Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju, Mirosława Lemparta – właściciela piekarni, Leszka Kucharskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju


Fot. 3 Wojewódzki Komendant wręcza podziękowania Jerzemu Chylewskiemu – Prezesowi Zarządu Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „WIZAN” w Andrychowie


Fot. 4. Józef Skudlarski – Prezes Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju wręcza pisemne podziękowanie Jolancie Zacny – Komendantowi 6-11 HP w Wadowicach


Fot. 5 Krzysztof Świerczek zostaje uhonorowany odznaką Jana Pawła II przez Józefa Skudlarskiego – Prezesa Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju
 


Tekst i zdjęcia – Jolanta Zacny
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP