Aktualności

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W LANCKORONIE


W dniach 9 i 10 lipca w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie odbyły się spotkania kandydatów na uczestników z doradcą zawodowym.

W ramach rekrutacji kandydaci na uczestników 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w  Lanckoronie odbyli indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym Łukaszem Adachem –  pracownikiem MCIZ w Krakowie. Na spotkaniu zostały omówione predyspozycje i  zainteresowania kandydatów, trafność wyboru zawodów i szkoły. Młodzież została zapoznana z wykazem zawodów deficytowych i poszukiwanych na rynku pracy, a także zawodów zrównoważonych i nadwyżkowych. Uczestnicy uzyskali również informacje na temat szans zatrudnienia w wybranym zawodzie po ukończeniu szkolenia. Kandydaci po raz pierwszy mieli okazję spotkać się z  doradcą zawodowym, wszyscy podkreślali zadowolenie z indywidualnej formy spotkania i  wyrazili chęć skorzystania z takiej formy doradztwa w trakcie kształcenia w ośrodku.

 Fot.1 Kandydat podczas rozmowy z doradcą zawodowym

 Tekst i zdjęcia – Anna Bąk

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP