Aktualności

SZKOLENIE Z OBSŁUGI KASY FISKALNEJ W GORLICKIM OSZ


Dnia 10 lipca w gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego zakończył się kurs pn. „Obsługa kasy fiskalnej” realizowany ze środków własnych w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

W szkoleniu uczestniczyło pięć osób w wieku 18–25 lat, napotykających na trudności w procesie wejścia na rynek pracy, wyrażających chęć podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych. W czasie zajęć teoretycznych młodzież zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu handlu. Omówione zostały m.in.: podstawy prawne sprzedaży, obowiązki kasjera oraz budowa kasy fiskalnej. Zajęcia praktyczne pozwoliły na przyswojenie wiedzy obejmującej sprzedaż na urządzeniach fiskalnych m.in. wystawianie paragonów, obliczanie reszty, storno towaru, bezgotówkowe formy płatności, rozliczanie opakowań zwrotnych, raporty dobowe. Po zakończonym szkoleniu młodzi ludzie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN, potwierdzające uzyskanie uprawnień i pozwalające na podjęcie zatrudnienia w branży handlowej.
Fot. Uczestnicy szkolenia „Obsługa kasy fiskalnej” podczas zajęć praktycznych

Tekst i zdjęcie – Natalia Bojkowska
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP