Aktualności

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEGO KLUBU AKTYWNYCH W NOWYM SĄCZU


W dniach 9-10 lipca w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce.

Pobyt rozpoczął się od zajęć integracyjnych, których celem było poznanie się oraz stworzenie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji. Następnym punktem było zwiedzanie Nowego Sącza i przedstawienie najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z miastem. Spacer zakończył się zabawą na siłowni oraz w LaserShot. Po kolacji odbyły się zajęcia podsumowujące roczną pracę młodzieży w zakresie inicjatyw samorządowych. Uczestnicy przedstawili działania podejmowane w swojej jednostce, podzielili się pomysłami, wrażeniami i spostrzeżeniami. Ewa Opałek-Śnieg, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP omówiła wyniki ogólnopolskiego konkursu „Aktywność – dobry wybór”. Zachęciła do czerpania pomysłów ze sprawdzonych inicjatyw zrealizowanych w innych jednostkach. Atrakcją drugiego dnia był rejs widokowy statkiem po Jeziorze Rożnowskim, który zapewnił uczestnikom wiele krajoznawczych wrażeń.
 


Fot. 1,2 Uczestnicy Wojewódzkiego Klubu Aktywnych podczas zwiedzania Nowego Sącza


Fot. 3 Zabawa na siłowni


Fot. 4 Pamiątkowe zdjęcie po rejsie statkiem


Tekst – Ewa Opałek-Śnieg
Zdjęcia – Ewa Opałek-Śnieg, Anna Nowicka


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP