MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAKOŃCZENIE KURSU KELNER, BARMAN W CHRZANOWIE


29 czerwca był ostatnim dniem zajęć kursu „Kelner, barman, barista z obsługą kasy fiskalnej
i terminalu płatniczego” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

W 120-godzinnym szkoleniu brało udział 8 osób w wieku 18-25 lat, nie pracujących i nie uczących się. Szkolenie składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Celem kursu było zapoznanie uczestników z zakresem zadań na stanowisku kelnera, barmana, baristy i someliera oraz z elementami carvingu. Kursanci podczas części praktycznej uczyli się przygotowywania różnych rodzajów kaw, drinków, nakrycia stołu oraz tworzenia kompozycji z warzyw i owoców. Uzupełnieniem szkolenia były zajęcia z obsługi kasy fiskalnej i terminalu płatniczego. Młodzież otrzymała zaświadczenia i certyfikaty pozwalające na pracę w zawodzie kelnera, baristy lub barmana.

Fot. Uczestnicy na zajęciach teoretycznych

Tekst i zdjęcia – Katarzyna Płomińska

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP