MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

UCZESTNICY GORLICKIEGO HUFCA W KRĘGIELNI


29 czerwca uczestnicy programu autorskiego „Nowa droga” z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach wzięli udział w zajęciach sportowych kończących jego realizację.

Program miał na celu wdrażanie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym młodzieży, podniesienie poziomu kultury osobistej, a także zwiększenie aktywności fizycznej młodego pokolenia i promowanie zdrowego stylu życia na co dzień. Uczestnictwo w różnorodnych sportowych formach spędzania czasu wolnego umożliwiło rozwój indywidualnych zainteresowań, a także wyłonienie nieodkrytych dotychczas talentów i zdolności. Ostatnim przedsięwzięciem w ramach programu było spotkanie uczestników w kręgielni. Była to sposobność do promowania dyscyplin sportowych oraz rozwijania umiejętności funkcjonowania młodzieży w zespole. Spotkaniu towarzyszyły dobre nastroje, a dla niektórych uczestników było to nowe sportowe doświadczenie.
 


Fot.1,2 Uczestnicy 6-38 HP Gorlice podczas spotkania w kręgielni


Tekst – Edyta Piecuch
Zdjęcia – Małgorzata Szpera
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP