POZNALIŚMY KULTURĘ ŁEMKÓW


27 czerwca w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu zakończył się program edukacyjny „Poznajemy kulturę Łemków”.

Pierwsze zajęcia poświęcone były zaprezentowaniu łańcucha pokoleniowego uczestników programu. Następnie młodzież obejrzała film „Mój Nikifor” i zapoznała się z życiorysem najwybitniejszego malarza-prymitywisty pochodzenia łemkowskiego – Nikifora. Jego obrazy znalazły miejsce w słynnych galeriach sztuki i trafiły do muzeów na całym świecie. Podczas projekcji filmu „Łemkowie na Sądecczyźnie” z zaciekawieniem śledzono historię tej grupy etnograficznej. Kolejnym etapem było wyjście do największego muzeum skansenowskiego w Małopolsce. W Sądeckim Parku Etnograficznym przewodnik zapoznał uczestników ze specyficznymi cechami kulturowymi Łemków, przejawiającymi się w różnych dziedzinach życia, m.in. folklorze, stroju, zdobnictwie i budownictwie. Młodzież z  zainteresowaniem obejrzała wnętrze XVIII wiecznej cerkwi łemkowskiej pw. Św. Dymitra  i znajdujący się w niej ikonostas. Z nie mniejszym zaciekawieniem spotkało się zwiedzenie chaty z przedmiotami codziennego użytku, kuźnia oraz zagroda łemkowska. Poprzez udział w programie w młodych ludziach wykształtowała się  postawa zrozumienia i tolerancji wobec odmiennej kultury, zwyczajów i wierzeń.

Fot.1 W chałupie


Fot.2 Wnętrze cerkwiTekst i zdjęcia – Teresa Warzecha

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP