MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

MUSICIE TAM POJECHAĆ


W dniu 27 czerwca uczestnicy z 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie udali się do  Krakowa w ramach realizacji programu autorskiego „Hej do Krakowa jadę”.

Kraków jest jednym z nielicznych na świecie miast, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zwiedzanie Krakowa rozpoczęto od wizyty na Kopcu Kościuszki. Uczestnicy mieli możliwość podziwiać panoramę miasta, a poprzez zwiedzanie kolejnych ekspozycji poznali historię Kopca oraz generała Tadeusza Kościuszki, bohatera walczącego o wolność narodu polskiego. Kolejnym punktem było zwiedzenie Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie skupiono się na zapoznaniu z pocztem królów polskich oraz słynnych Polaków, którzy tam spoczywają. Duże wrażenie na młodzieży wywarło także wyjście na wieżę do Dzwonu Zygmunta. Ostatnim miejscem, które odwiedzono było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Podczas zwiedzania kompleksu szczególną uwagę poświęcono osobie Jana Pawła II, który tak mocno przyczynił się do powstania Sanktuarium. Podsumowując wycieczkę młodzież zgodnie stwierdziła, że aby należycie ocenić piękno i atmosferę tego miasta trzeba tam przyjechać, zobaczyć i w pełni poddać się jego urokowi. Dodatkowym walorem edukacyjnym podczas zwiedzania miasta jest możliwość zapoznania się z historią najwybitniejszych Polaków i ich walką o Ojczyznę.

Fot.1 Uczestnicy podczas zwiedzania Kopca Kościuszki


Fot.2 Uczestnicy trzymający serce dzwonu


Fot.3 Uczestnicy przy tablicy poświęconej Janowi Pawłowi IITekst i zdjęcia – Krzysztof Syrek
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP