MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA „KELNER, BARMAN, BARISTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I TERMINALU PŁATNICZEGO” W OSZ W MIECHOWIE


Zakończyło się szkolenie – „Kelner, barman, barista z obsługą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego”, zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

W szkoleniu rozpoczętym 8 czerwca uczestniczyli młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 roku życia, nieuczący się i niepracujący. W ciągu 120 godzin zajęć kursanci poznali teoretyczne
i praktyczne aspekty pracy kelnera, barmana oraz baristy. Dotyczyły one kwestii obsługi klienta w lokalu gastronomicznym, umiejętności właściwej organizacji stołu, przygotowywania i podawania różnych rodzajów dań i napojów oraz rozliczenia z klientem za pomocą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym z miechowskiego MCK. Podjęcie pracy w zawodzie umożliwią im dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe, a także aktualne badania lekarskie wykonane podczas szkolenia.

Fot. Uczestnicy podczas zajęć praktycznych

Tekst i zdjęcia – Janusz Patyna


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP