MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO


W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Krakowie zakończyło się szkolenie zawodowe „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej” realizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Do udziału w szkoleniu zakwalifikowano osoby w wieku 18-25 lat, nieuczące się i nieaktywne zawodowo. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zawodu operator-kierowca wózków widłowych. Kurs zawodowy, który obejmował 67 godzin zakończył się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego z Krakowa. Uczestnicy zostali objęci kompleksową pomocą ze strony doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Niepołomicach jak również pośrednika pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Krakowie. Oprócz nabycia nowych kwalifikacji beneficjenci otrzymali wsparcie z zakresu: poruszania się po rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, a także sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto w trakcie spotkania z pośrednikiem pracy absolwentom szkolenia zostały przedstawione oferty pracy.

Fot. Uczestnicy szkolenia podczas spotkania z pośrednikiem pracy

Tekst i zdjęcie – Patrycja Szydło

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP