MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLENIOWEGO W 6-25 HUFCU PRACY W BOCHNI


W dniu 26 czerwca  w siedzibie bocheńskiej jednostki zebrali się najbardziej aktywni uczestnicy by  omówić  miniony rok szkoleniowy.
Podczas spotkania młodzież dokonała podsumowania działalności i podejmowanych inicjatyw na rzecz bezdomnych zwierząt, osób starszych i niepełnosprawnych. Mile wspominano czas spędzony w hufcu oraz udział w licznych przedsięwzięciach kulturalnych
i sportowych. Zebrani zostali zachęceni do czynnego udziału w zajęciach organizowanych przez okres wakacyjny. Na zakończenie spotkania kadra hufca życzyła udanego wypoczynku   i wręczyła drobne upominki za osiągnięcia w szkole i działalność na rzecz hufca i środowiska lokalnego.
Fot. Komendant hufca wręcza upominki

Tekst – Renata Pastuszak
Zdjęcie – Agata Witowska

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP