O PROFILAKTYCE W DĄBROWSKIM HUFCU


Dnia 25 czerwca w dąbrowskim hufcu spotkała się młodzież, aby porozmawiać o profilaktyce zdrowia i poznać tajniki sztuki plakatu.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego autorskiego programu „Włącz czerwone”. Uczestnicy wzięli udział w dyskusji na temat współczesnych zagrożeń, takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze czy nikotyna. Omówiono sposoby jak uchronić się przed nałogami, młodzi ludzie podkreślili rolę aktywności sportowej w życiu człowieka. Sporo uwagi poświęcono roli profilaktyki i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Jednym z elementów promujących właściwe postawy prozdrowotne jest plakat profilaktyczny. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których młodzież zapoznała się z krótką historią plakatu i jego rolą społeczną. Następnie uczestnicy podjęli próbę wykonania plakatów o tematyce promującej postawy zdrowotne. Jak sami przyznali, przygotowanie plakatu o wymownej treści i spełniającego wymogi sztuki plakatowej nie jest łatwe.
Warsztaty pozwoliły młodzieży na krytyczne spojrzenie na własne zachowania, zweryfikowanie swoich postaw prozdrowotnych, jednocześnie dały uczestnikom możliwość zapoznania się z mniej popularnym tekstem kultury, jakim jest plakat. 

Fot.  Zajęcia warsztatowe

Tekst – Grażyna Kochanek
Zdjęcie – Damian Liro
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP