REKRUTACJA NA KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO W KRAKOWIE


W dniu 29 maja odbyło się spotkanie rekrutacyjne kandydatów chętnych do udziału w szkoleniu zawodowym „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej”, które będzie realizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Na spotkanie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Krakowie zostały zaproszone osoby w wieku 18-25 lat, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo wymagające wsparcia na rynku pracy. Podczas spotkania z kandydatami odbyły się indywidualne rozmowy z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym, które pozwoliły na określenie predyspozycji i kompetencji zawodowych osób ubiegających się o uczestnictwo w kursie. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, który dokona analizy potencjału zawodowego uczestników oraz zapozna ich z prawidłowymi formami sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zakwalifikowani uczestnicy przystąpią do kursu zawodowego „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej”, którego program obejmuje 67 godzin. Po zakończeniu zajęć odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnictwo w kursie zawodowym będzie szansą dla młodzieżyna zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę, co w przyszłości przyczyni się do podjęcie zatrudnienia.

Fot. Kandydat na szkolenie zawodowe „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej” podczas rozmowy rekrutacyjnej

Tekst i zdjęcie – Patrycja Kasperczyk


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP