UCZESTNICY 6-24 HUFCA PRACY W POSZUKIWANIU ŚLADÓW PRZESZŁOŚCI PODCZAS GRY MIEJSKIEJ


Dnia 28 maja młodzież 6-24 Hufca Pracy wzięła udział w grze miejskiej, która była ostatnim przedsięwzięciem w ramach realizowanego programu autorskiego „Przystanek kultura”. Celem gry było umożliwienie młodzieży lepszego poznania miasta oraz jego historii a także integracja uczestników jednostki i ciekawe spędzenie czasu.

Miasto Dąbrowa Tarnowska na około dwie godziny stało się „planszą gry”. Na skwerach, w parku miejskim, w pobliżu kościołów i innych miejscach czekały na graczy liczne niespodzianki i zadania do wykonania. Na przejście trasy i podjęcie działań uczestnicy mieli dwie godziny. Dobrze zaplanowany czas pozwolił młodym ludziom na efektywne odkrywanie przeszłości ale też dał możliwość uczestnikom nacieszyć się tą formą aktywności i nie poczuć znudzenia. Jak się okazało, na zakończenie gry uczestnicy stwierdzili, że żadna lekcja geografii czy historii nie przynosi takiego rezultatu, jak samodzielne poszukiwania i odkrywanie tego, co nieznane. Uwieńczeniem wysiłku młodych ludzi były nagrody rzeczowe dla najszybciej pokonujących wyznaczoną trasę oraz prawidłowo wykonane zadania. Wszyscy uczestnicy otrzymali zimne lody, ufundowane przez jedną z miejscowych cukierni, co było bardzo pożądane przy tak upalnym dniu. Dzięki takim inicjatywom uczestnicy hufca mogą lepiej poznać historię swojej małej ojczyzny, aktywnie i twórczo spędzić czas wolny a także lepiej się poznać.

Fot.1 Młodzież podczas wykonywania zadań
 

Fot.2 Najlepsi uczestnicy gry

 

Tekst – Michał Aksamit
Zdjęcia – Damian Liro
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP