SĄDECKIE TRANSGRANICZNE TARGI PRACY


25 maja Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zorganizowało w siedzibie Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu coroczne  Transgraniczne Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości.

Otwarcia Targów dokonali: Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ – dr Marek Reichel, doc., Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ – dr Honorata Trzcińska, Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Krzysztof Świerczek, dyrektor ZZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu – Marta Olszewska oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu – Agata Fołta. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele słowackich Urzędów Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny: Alena Krajcova z Kieżmarku oraz Jakubianski Jan ze Starej Lubovni. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 29 przedstawicieli: publicznych służb zatrudnienia z Polski i Słowacji, agencje zatrudnienia, lokalni pracodawcy, a także szkoły wyższe i policealne. Przedsięwzięcie adresowane było przede wszystkim do młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy oraz studentów i młodzieży szkolnej. Głównym założeniem targów było wspieranie aktywności zawodowej młodzieży, rozszerzenie wiedzy na temat możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji na rynku pracy, a także umożliwienie osobistego kontaktu z potencjalnym pracodawcą.

Przedsięwzięciem towarzyszącym targom był wykład inspiracyjno-motywacyjny „Kariera na szpilkach”, skierowany głównie do młodych kobiet rozpoczynających swoją pierwszą przygodę na rynku pracy. Spotkanie przeprowadziły wykładowczynie Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: pani Aneta Oleksy-Gębczyk oraz Judyta Witowska. Podczas wykładu przedstawione zostały m.in.: wskaźniki zatrudnienia kobiet w Polsce i Unii Europejskiej, procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących, praktyczno-motywacyjne porady dla młodych kobiet na dobre wejście i utrzymanie się na rynku pracy; została zaprezentowana również oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy i  Ochotniczych Hufców Pracy.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z seminarium skorzystało ok. 120 osób, natomiast targi łącznie odwiedziło ok. 300 osób zainteresowanych ofertami szkoleniowymi oraz ofertami pracy.

Fot.1 Otwarcie Targów przez zaproszonych gości oraz organizatorów. Od lewej Jakubianski Jan – Dyrektor Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubovni, Marta Olszewska – dyrektor ZZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, Agata Fołta – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu, dr Marek Reichel, doc. – Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ w Nowym Sączu, dr Honorata Trzcińska – Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, Krzysztof Świerczek – Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie
 

 

 

Fot. 2 Uczestnicy wykładu inspiracyjno–motywującego „Kariera na szpilkach”
 

Fot. 3 Uczestnicy targów przy stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
 

Fot.4 Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

 

 

Tekst – Elżbieta Chmura
Zdjęcia – Katarzyna Klag


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP