PROFILAKTYKA POPRZEZ WARTOŚCI


16 maja w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu autorskiego „Profilaktyka poprzez wartości”. Podczas spotkania młodzież wzięła udział w pogadance na temat wartości w życiu każdego człowieka oraz warsztatach plastycznych.

Zajęcia prowadzili pracownicy Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej „MONAR” z Nowego Sącza. Podczas zajęć podopieczni jednostki zwiększyli zasób wiadomości na temat zagrożeń, związanych ze stosowaniem używek tj. alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków. Przedstawiciel MONAR Maciej Weber w przystępny dla młodzieży sposób omówił jak przeciwdziałać uzależnieniom. Zajęcia kompleksowo łączyły wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, dyskusją i ciekawymi ćwiczeniami. W kolejnym działaniu młodzież wyrażała swoje poglądy na temat hierarchii wartości w ich życiu. Następnie wszystkie swoje przemyślenia uczestnicy w sposób twórczy przelali na prace plastyczne – tworząc piramidy wartości. Głównym celem przedsięwzięcia była szeroko rozumiana profilaktyka, uświadomienie znaczenia wartości w życiu młodego człowieka oraz wypracowanie postaw asertywnych i samoakceptacji.

Fot.1 Spotkanie z przedstawicielami MONAR
 

 

Fot.2 Uczestnicy podczas warsztatów plastycznych
 

Fot.3 Autorzy prac przedstawiających  piramidy wartości

 

 

Tekst i zdjęcia – Monika Gajowska, Marta Zięba
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP