DZIEŃ OTWARTY W BOCHEŃSKIM HUFCU


W dniu 17 maja odbył się Dzień Otwarty 6-25 Hufca Pracy w Bochni. Przedsięwzięcie było skierowane do wszystkich zainteresowanych dalszym kształceniem w ramach OHP.

Głównym celem było zapoznanie przybyłych z kryteriami przyjęć i zasadami rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oraz przedstawienie sposobu funkcjonowania jednostki. Podczas spotkania wyjaśniono i omówiono zawody w których będzie można się kształcić w nadchodzącym roku szkolnym. Uczestnicy hufca przedstawili działające w jednostce koła zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne. Absolwenci natomiast zachęcili do wybrania OHP jako dalszej drogi kształcenia i opowiedzieli o czasie jaki oni sami spędzili w hufcu. Następnie odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery dotyczące predyspozycji zawodowych. Każdy przybyły gimnazjalista został wyposażony w materiały promocyjne oraz ulotki informacyjne dotyczące form kształcenia. Dzień Otwarty był doskonałą okazją do wskazania młodym ludziom dalszej drogi edukacyjnej.

Fot. Uczestniczka hufca prezentuje ofertę jednostki

Tekst – Agata Witowska
Zdjęcia – Renata Pastuszak 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP