„DAJ SOBIE SZANSĘ” – UDZIAŁ W SĄDOWEJ WOKANDZIE


W dniu 16 maja młodzież z 6-2 Hufca Pracy w ramach realizacji autorskiego programu resocjalizacyjnego „Daj sobie szansę” wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Młodzież podczas pobytu w sądzie miała możliwość poznania systemu pracy instytucji oraz pracy sędziów na wokandach sądowych. Uczestnicy brali udział w rozprawach sądowych, na których byli przesłuchiwani świadkowie, doprowadzani więźniowie oraz orzekano wyroki. Sędziowie po zakończeniu pracy odpowiadali na pytania młodzieży oraz przedstawili krótką informację na temat swojej pracy. Uwrażliwili młodzież na konsekwencję gwałtownych i agresywnych czynów oraz zachęcali do podejmowania racjonalnych wyborów. Dla młodzieży była to ważna lekcja wychowawcza.

Fot.  Młodzież na wokandzie w Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Tekst i zdjęcia – Teresa Kwiecień
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP