KURSY ZAWODOWE W GORLICKIM OSZ


Dnia 15 maja w gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego zakończyły się kursy zawodowe: „Sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania”, „Kelner barman barista z elementami carvingu, obsługą kasy fiskalnej oraz terminalu płatniczego”, „Cukiernik” oraz „Kucharz I i II stopnia z elementami kuchni regionalnej, cateringu oraz carvingu”, w których uczestniczyli beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Program szkoleń obejmował 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, podczas których młodzi ludzie zapoznawali się z zagadnieniami z zakresu handlu i gastronomii oraz zgłębiali tajniki wiedzy niezbędnej do pracy w wybranych przez siebie zawodach. Ostatniego dnia zajęć, młodzież przystąpiła do egzaminu wewnętrznego, sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z przygotowanym przez wykładowców testem. Właściciel firmy szkoleniowej Z.E „ESCO” pan Marek Szymczyk, pogratulował beneficjentom pozytywnego ukończenia kursów oraz wręczył zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Zdobytą wiedzę kursanci będą mogli wykorzystać, odbywając trzymiesięczny staż zawodowy, którego celem jest wprowadzenie młodzieży na lokalny rynek pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Fot. Uczestnicy kursów po odebraniu zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodoweTekst i zdjęcie – Natalia Bojkowska

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP