ZAKOŃCZONO SZKOLENIA ZAWODOWE W CHRZANOWIE


15 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie był ostatnim dniem kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Wybór szkoleń zawodowych dla młodzieży uwzględniał zapotrzebowania zgłaszane osobiście przez uczestników projektu, predyspozycje zawodowe określone przez doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Uczestnicy byli kierowani na kursy w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie chrzanowskim. Młodzież zdobyła umiejętności w takich zawodach jak: kucharz, cukiernik, sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego, operator maszyn CNC oraz grafik komputerowy. Kursy zawodowe miały na celu przygotować uczestników do staży zawodowych oraz w pomóc w znalezieniu pracy.

Fot. Uczestnik w trakcie zajęć z grafiki komputerowej

Tekst – Katarzyna Płomińska
Zdjęcia – Teresa Jachowicz

 

 

 


  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP