OBRADY KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRACE XVIII KONKUSU PAPIESKIEGO


Prawie 700 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XVIII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Organizatorem wydarzenia jest 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

W Wadowicach 15 maja zebrała się Komisja konkursowa w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Dorota Słomska – przedstawiciel Biura Edukacji Komendy Głównej OHP, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jerzy Kozak  –  artysta plastyk, ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jolanta Zacny – komendant wadowickiego Hufca Pracy oraz Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP. Jury, przy ocenie prac, brało pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Młodzi artyści zaś kierowali się przesłaniem św. Jana Pawła II „Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga. Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą”. Celem tegorocznego Konkursu było między innymi przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II − patrona Ochotniczych Hufców Pracy, a także uczczenie czterdziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, która przypada w dniu 16 października br. Laureaci prac zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 20 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Na stronie www.konkurs-papieski.com oraz www.ohp.pl. zostaną zamieszczone, w kolejności alfabetycznej, nazwiska autorów najlepszych prac. Tegoroczna rekordowa ilość nadesłanych prac, świadczy o tym, że nasz Święty Papież – jest dla młodych ludzi ciągle wielkim  autorytetem i inspiracją.
 
Fot.1 Od lewej: ks. Rafał Bobek Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Jolanta Zacny – Komendant 6-11 HP Wadowice, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie

 Fot.2, 3  Komisja konkursowa w trakcie wyboru prac

  

Tekst – Jolanta Zacny
Zdjęcia – Janusz Bartoszek
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP