ZAKOŃCZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH W KRAKOWIE


W dniu 15 maja dobiegły końca kursy zawodowe, w których brali udział beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Przedsięwzięcie miało miejsce w krakowskim Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym SEMEKS przy ul. Wadowickiej 12 oraz w Centrum Edukacji CREATIVE ul. Długa 46.

Celem kursów było przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do zdobycia zatrudnienia w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy. Szkolenia obejmowały 150 godzin, w tym zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Przed ich rozpoczęciem młodzież poddała się obowiązkowym badaniom lekarskim. Ponadto zaliczyła szkolenie z podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybór poszczególnych kursów był tożsamy z Indywidualnymi Planami Działań opracowanymi w trakcie spotkań z doradcą zawodowym. Beneficjenci szkolili się w zawodach: pracownik biurowy z modułem księgowości, obsługą programów Płatnik, Optima, Symfonia, grafik komputerowy, kosmetyczka z elementami wizażu i makijażu oraz stylizacja paznokci, pomoc kuchenna i sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego oraz obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania. Zakres tematyczny zajęć dotyczył różnorodnych zagadnień w obrębie danej profesji. Podsumowanie kursów stanowił pomyślnie zdany egzamin sprawdzający nabyte wiadomości. Na zakończenie młodzi ludzie otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji. Uczestnicy projektu zweryfikują uzyskane umiejętności podczas trzymiesięcznych, płatnych staży zawodowych, będących jednocześnie okazją do ugruntowania i poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie kursów.

Fot.1 Ceremonia zakończenia kursów zawodowych. Druga od prawej koordynator lokalny Agnieszka Jędrzejek
 

Fot.2  Beneficjenci odbierają zaświadczenia

 

Tekst i zdjęcia – Krzysztof Milewski

            
 

 

Operacja wspierana w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP