SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


W dniu 15 maja w budynku 6-36 Hufca Pracy w ramach dni otwartych jednostki odbyło się spotkanie absolwentów.

Na zaproszenie kadry hufca przybyła młodzież kończąca w tym roku szkolnym praktyczną naukę zawodu, która w niedługim czasie będzie zdawać egzamin czeladniczy sprawdzający ich wiedzę i nabyte umiejętności. Uczestnicy wysłuchali informacji dotyczącej przygotowania do egzaminów wypełniali deklarację i wniosek. Podczas spotkania podsumowali trzyletni cykl kształcenia, wymieniali doświadczenia związane z nabytymi umiejętnościami, a także dzielili się swoimi planami zawodowymi na przyszłość. Niektórzy kontynuować będzie kształcenie w liceach zaocznych, znaczna ilość zostanie u pracodawców gdzie będą wykonywać pracę w swoich zawodach w zakładach na terenie Podhala. Młodzież w tym dniu wzięła również udział w warsztatach przedsiębiorczości prowadzonych przez doradcę zawodowego p. Dagmarę Pustułę. Poznała techniki aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, form i metod rozmowy z pracodawcą oraz sposoby poruszania się po obecnym rynku pracy. Zgłębiła wiedzę na temat możliwości udziału w projektach Europejskiego Funduszu Pracy realizowanych przez OHP.

Fot.1 Uczestnicy podczas spotkania
 

 

Fot.2 Warsztaty z doradcą zawodowym

 

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn


 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP