KURSY ZAWODOWE W 6-38 HP GORLICE


Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” „ realizowanego w Gorlicach wzięli udział w ostatnich zajęciach teoretycznych i praktycznych w ramach kursów zawodowych.

Beneficjenci uczestniczyli w kursach zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania opracowanym przez doradcę zawodowego. W Gorlicach zakończone zostały kursy: kucharz I i II stopnia z elementami kuchni regionalnej, cateringu oraz carvingu; kelner barman barista z elementami carvingu, obsługą kasy fiskalnej oraz terminalu płatniczego; sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej i programów do fakturowania.Każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie i certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranych przez siebie zawodach. Uprawnienia, które otrzymała młodzież przyczynią się do zwiększenia szans zdobycia zatrudnienia, a także zaistnienia na rynku pracy.

Fot.  Beneficjenci projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” po otrzymaniu certyfikatów

Tekst – Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia – Małgorzata Szpera

   

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP