MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

PRAWO JAZDY W MCK CHRZANÓW


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Chrzanowie 14 maja zakończono część teoretyczną kursu prawa jazdy kat. B realizowanego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Na szkolenie zakwalifikowano osoby z odpowiednimi predyspozycjami i umiejętnościami określonymi już na etapie rekrutacji oraz podczas sporządzania indywidualnego planu działania. Kurs prawa jazdy kat. B obejmuje 60 godzin zajęć, 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin jazdy praktycznej, na które uczestnicy projektu umawiają się już indywidualnie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z zasadami prowadzenia pojazdu, obowiązkami i prawami kierowcy oraz podstawami udzielania pierwszej pomocy. Po zrealizowaniu 30 godzin części praktycznej młodzież przystąpi do egzaminu państwowego.

 

Fot. Uczestnicy podczas zajęć

Tekst i zdjęcia – Katarzyna Płomińska


 


 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP