ROZPOCZĘCIE KURSÓW W OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W MIECHOWIE


11 maja w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Miechowie rozpoczęła się pierwsza edycja kursów zawodowych: „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej” oraz „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej oraz programami magazynowymi i obsługą kasy fiskalnej”. Szkolenia te organizowane są w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Do uczestnictwa w szkoleniach zakwalifikowano łącznie 18 osób w wieku 18-25 lat, nieuczących się i niepracujących. Programy szkoleń obejmują odpowiednio: 104 godziny zajęć dydaktycznych w przypadku „Magazyniera z obsługą wózka jezdniowego…” oraz 67 godzin zajęć „Operatora wózka widłowego…”. Podczas zajęć młodzi ludzie zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie zawodu kierowcy – operatora wózków widłowych, magazyniera, ładunkoznawstwa, a także wiadomości na temat obsługi kasy fiskalnej, programów magazynowych, dozoru technicznego i przepisów BHP. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w siedzibie OSZ Miechów, a praktyki – na placu manewrowym i w magazynach Firmy Szkoleniowej BEHAP BUD w Trzebini. Po zakończeniu kursów uczestnicy przystąpią do egzaminów przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, które odbędą się w dniach 23 oraz 30 maja.

Fot. Uczestnicy kursów podczas zajęć z instruktorem

Tekst i zdjęcie – Janusz Patyna

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP