WIOSENNE SPRZĄTANIE W GORLICACH


11 maja uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach w ramach działalności Koła Ekologiczno- Ogrodniczego włączyli się w akcję porządkowania terenów zielonych w ogrodzie hufca.

Spotkanie rozpoczęło się krótką pogadanką ekologiczną na temat ochrony zasobów przyrody oraz znaczenia czystego środowiska dla naszego życia i zdrowia. Ładna pogoda zmotywowała młodzież do prac w ogrodzie hufca, a dwugodzinne spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, co zachęciło uczestników do planowania dalszych inicjatyw o tematyce ekologicznej. Młodzież wyposażona w motyki, łopaty, grabie, miotły i rękawice zajęła się wyrywaniem chwastów, koszeniem trawy oraz zamiataniem placu wokół budynku.
Spotkanie było doskonałą okazją, aby młodzież przybliżyła sobie zagadnienia związane z ekologią oraz wykorzystała zdobyte informacje podczas sprzątania. Podsumowując zajęcia młodzież wraz z wychowawcą stworzyła gazetkę tematyczną.
 

Fot.1,2,3 Uczestnicy podczas prac porządkowych w ogrodzie hufca
 

Tekst – Natalia Klewaniec
Zdjęcia – Grzegorz Tumidajewicz

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP